Re a le amohela webosaeteng ya Sesotho & Setswana

alt

 

Dumelang baheso!

Webosaete ena e reretswe haholo-holo baithuti le matitjhere ntlafatsong ya puo ya Sesotho. Bohle ba nang le thahasello kgodisong ya puo ya Sesotho ba amohelehile ho ka bala le ho fana ka letsoho la monna moo ba ka bonang ho le molemo ho etsa jwalo. Kahoo, tsohle tseo re ka buisanang ka tsona di tla tshwanela ho ela hloko maemo ana  mme re tsebe hore morero boholo ke ho thusana le sehlopha sena sa batho ntle le hore re bue re shebane ka mahlong.

Re tla leboha tshebedisano e ntle le lona ka dinako tsohle!