Consumer Studies - Home

Consumer Studies

Food and Nutrition Voedsel en Voeding
   
Clothing The Consumer Housing
Kleding Die Verbruiker Behuising
   
Entrepreneurship Entrepreneurskap

VERBRUIKERSTUDIES

What is Consumer Studies?

Consumer Studies teaches learners about responsible and informed consumer behaviour with respect to food, clothing, housing, furnishings and household equipment. Consumer Studies aims to teach learners to make informed decisions, and to make optimal use of resources to improve human well-being. In the practical component of the subject learners have an opportunity to apply the Entrepreneurship theory and produce and market different products.

This Consumer Studies website is assisting learners and teachers with free resources for Grades 10 - 12. 

Wat is Verbruikerstudies? 

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat. Verbruikerstudies het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter. In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om die teorie van Entrepreneurskap toe te pas deur verskillende produkte te maak en te bemark.

Hierdie Verbruikerstudie webwerf ondersteun leerders en onderwysers met gratis bronne vir grade 10 – 12.